Przemysł petrochemiczny -Smary- odczynniki i wzorce-REAGECON