Wzorce konduktometryczne

Wzorzec konduktometryczny 1,0 S/m LabStand


Cena dostępna na telefon.

Wzorzec konduktometryczny 1,0 S/m LabStand

Okres ważności 12 miesięcy.

Fizykochemiczną  wielkością odtwarzaną przez wzorzec jest wartość przewodności elektrycznej właściwej elektrolitów ĸ wyrażona w jednostkach SI: S/m. Wartości przewodności elektrycznej właściwej wzorców odniesione zostały do konduktometrycznych materiałów odniesienia GUM.  Wzorce przeznaczone są do wyznaczania stałej czujników konduktometrycznych, stosowanych do pomiaru przewodności elektrycznej elektrolitów.

Na wytwarzane wzorce konduktometryczne wydawane jest świadectwo wzorca potwierdzające jego właściwości metrologiczne, zawierające symbole akredytacji PCA wraz z powołaniem się na status PCA jako sygnatariusza wielostronnych porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego uznawania świadectw.

Naważka: Numer katalogowy:
100 ml 16-BLS 009.100*100
250 ml 16-BLS 009.100*250
500 ml 16-BLS 009.100*500