Wzorce - Materiały odniesienia

1,2- Dichlorobenzen - wzorzec certyfikowany


Cena dostępna na telefon.

Czystość: Nr katalogowy: IPO 134; Opak.: 0,25 g