Wzorce - Materiały odniesienia

2,3- Dinitrotoluen - wzorzec certyfikowany


Cena dostępna na telefon.

Czystość: Nr katalogowy: IPO NIT 011; Opak.: 0,1 g