Wzorce - Materiały odniesienia

2,4- Diamino-6-nitrotoluen - wzorzec certyfikowany


Cena dostępna na telefon.

Czystość: Nr katalogowy: IPO NIT 150; Opak.: 50 mg