Wzorce - Materiały odniesienia

2,4- Dichloronitrobenzen - wzorzec certyfikowany


Cena dostępna na telefon.

Czystość: Nr katalogowy: IPO NIT 138; Opak.: 0,1 g