Wzorce - Materiały odniesienia

Atrazyna dezetylo-dezizopropylo - wzorzec certyfikowany


Cena dostępna na telefon.

Czystość: Nr katalogowy: IPO UCI 007; Opak.: 0,25 g