Wzorce - Materiały odniesienia

1,3- Dichlorobenzen - wzorzec certyfikowany


Cena dostępna na telefon.

Czystość: Nr katalogowy: IPO 135; Opak.: 0,25 g