Wzorce - Materiały odniesienia

2,3,5- Trinitrotoluen - wzorzec certyfikowany


Cena dostępna na telefon.

Czystość: Nr katalogowy: IPO NIT 023; Opak.: 250 mg