Jodan potasu, drugorzędowy materiał referencyjny (wzorzec wtórny) do miareczkowania, w odniesieniu do SRM z NIST, Titrasure® – SCHARLAU

Produkt dostępny na zamówienie

Informacje dodatkowe

Wielkość opakowania

Nr katalogowy

Producent:

CAS:

UN

ADR

POBIERZ KARTĘ PRODUKTU
POBIERZ KARTĘ POZIOMU JAKOŚCI
POBIERZ KARTĘ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

PRODUCENT: SCHARLAB

Potassium iodate, secondary standard

 

– KIO3
– M = 214,00 g/mol
– CAS [7758-05-6]
– EINECS-No.: 231-831-9
– Solub. in water: (20 ºC): soluble
– Melting point: 560 ºC
– ADR: 5.1 O2 II UN 1479
– IMDG: 5.1 II UN 1479
– IATA/ICAO: 5.1 II UN 1479
– GHS-signal word: Danger
– GHS-H sentences: H272 – H302 – H317 – H319 – H335 –
– GHS-P sentences: P221 – P210 – P220 – P280 – P370+P378a – P501a
– Tariff number: 2829 90 80 00
– Applications: analytical chemistry, laboratory reagent, titrant in volumetric analysis (oxidizing agent), in food industry.
– Appearance: Off-white crystalline powder

SPECIFICATIONS
assay (on dried sample): 99,4 – 100,4 %
chlorides and bromides (as Cl): max. 0,01 %
iodides (I): max. 0,001 %
sulfates (SO4): max. 0,005 %
total nitrogen (as N): max. 0,005 %
heavy metals (as Pb): max. 0,0005 %
iron (Fe): max. 0,001 %
sodium (Na): max. 0,005 %

This standard solution is traceable to Standard Reference Material from NIST.